Sunday, 12 July 2015

Surah AZ-ZUKHRUFSurah 43: 
 
AZ ZUKHRUF (perhiasan).
Surah Az-Zukhruf terdiri atas 89 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Asy Syuura.
Dinamai “Az Zukhruf”  (perhiasan) diambil dari perkataan “Az Zukhruf” yang terdapat pada ayat  35 surah ini.  Orang-orang musyrik mengukur tinggi rendah nya darjat seseorang tergantung kepada perhiasan dan harta benda yang ia punyai, kerana Muhammad s.a.w. adalah seorang anak yatim lagi miskin, ia tidak pantas diangkat  Allah sebagai seorang rasul dan nabi.  Pangkat rasul dan nabi itu harus diberikan kepada orang yang kaya.  Ayat ini menegaskan bahawa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurkur tinggi rendahnya darjat seseorang, kerana harta itu merupakan hiasan kehidupan duniawi, bukan bererti kesenangan akhirat.

Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Az Zukhruf (1-89),


.

No comments:

Post a Comment